2020 EuroAsia Abstract Awardees

Congratulations to the 2020 EuroAsia Abstract Award Winners!

Hsin Ying, Lee - National Taiwan University

Wei-Chun, Huang - Kaohsiung Veterans General Hospital 

Li-Chung Chiu - Linkou Chang Gung Memorial Hospital

Hong-Jie, Jhou - Changhua Christian Hospital

Menu
Log in